UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
PODSTREFA ŁUKÓW
Trafione Inwestycje!
Podstrefa Łuków
w Mieście Łuków
Podstrefa Łuków
w miejscowości Łazy

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

a) strefowe

Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN pomoc przedsiębiorcom udzielana jest w formie zwolnień podatkowych stanowiących pomoc regionalną z tytułu:
- kosztów nowej inwestycji lub
- utworzenia nowych miejsc pracy

Pomoc udzielana jest do wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji uzależniona jest od wielkości firmy i wynosi:
70 % - w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
60 % - w przypadku średnich przedsiębiorstw
50 % - w przypadku dużych przedsiębiorstw

b) oferowane przez samorządy

Ulgi oferowane przedsiębiorcom przez Miasto Łuków.
Władze Miasta Łuków wychodząc naprzeciw rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie, oferują przedsiębiorcom chcącym rozpocząć tu inwestycje, zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienia gwarantuje uchwała:

- uchwała Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Miasta Łuków, na mocy której zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją:

 • 24 miesiące, jeżeli utworzono od 3 do 10 nowych miejsc pracy,
 • 36 miesięcy, jeżeli utworzono od 11 do 20 nowych miejsc pracy,
 • 48 miesięcy, jeżeli utworzono od 21 do 50 nowych miejsc pracy,
 • 60 miesięcy, jeżeli utworzono ponad 50 nowych miejsc pracy

Uchwała stanowi program pomocy de minimis.

Ulgi oferowane przedsiębiorcom przez Gminę Łuków
Władze Gminy Łuków wychodząc naprzeciw rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie, oferują przedsiębiorcom chcącym rozpocząć tu inwestycje, zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienia gwarantuje uchwała:

 • z 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji, na mocy której zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca w związku z tą inwestycją:
  • 24 miesiące, jeżeli utworzono od 3 do 10 nowych miejsc pracy,
  • 36 miesięcy, jeżeli utworzono od 11 do 50 nowych miejsc pracy,
  • 48 miesięcy, jeżeli utworzono powyżej 50 nowych miejsc pracy.

c) stawki podatków

Wysokość stawek podatków obowiązujących w Mieście Łuków w 2018 r. dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:
- od gruntów – 0,66 PLN od 1 m² powierzchni
- od budynków lub ich części – 17,80 PLN od 1 m² powierzchni użytkowej
- od budowli – 2 % ich wartości

Wysokość stawek podatków obowiązujących w Gminie Łuków w 2017 r. dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej:
- od gruntów – 0,64 PLN od 1 m² powierzchni
- od budynków lub ich części – 14,50 PLN od 1 m² powierzchni użytkowej
- od budowli – 2 % ich wartości

ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ W STREFIE

Podstawą do korzystania z pomocy regionalnej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy wydawane przez zarządzającego Strefą, tj. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Zezwolenie jest udzielane w formie decyzji administracyjnej i określa m. in. następujące kwestie:
- przedmiot działalności przedsiębiorcy,
- wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,
- wielkość planowanego zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji,
- planowany termin zakończenia inwestycji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

logotypy projekt pl

Partnerzy

MIASTO ŁUKÓW

01-Łuków-herb v9

GMINA ŁUKÓW

Herb Gminy Łuków

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych ciekawostkach zapisz się do naszego newslettera.
 
koperta 

URZĄD MIASTA ŁUKÓW
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

 
koperta 

URZĄD GMINY ŁUKÓW
ul. Świderska 12
21-400 Łuków

Scroll to top