UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
PODSTREFA ŁUKÓW
Trafione Inwestycje!
Podstrefa Łuków
w Mieście Łuków
Podstrefa Łuków
w miejscowości Łazy
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /images/galerie/podstrefa-foto-lazydron

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /images/galerie/podstrefa-foto-lazy2016


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /plugins/content/mavikthumbnails/addons/gallery.php on line 54

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /plugins/content/mavikthumbnails/addons/gallery.php on line 54

Władze Miasta Łuków i Gminy Łuków oferują przedsiębiorcom atrakcyjne tereny inwestycyjne w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

1. Podstrefa Łuków w miejscowości Łazy

Podstrefa Łuków w miejscowości Łazy została ustanowiona w dniu 14 listopada 2007 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 215, poz. 1587). Pierwotnie jej powierzchnia wynosiła 24,32 ha. W 2010 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 468), została zwiększona o 3 ha.

Podstrefa Łuków - mapa aktualna

Charakterystyka Podstrefy

Teren Podstrefy położony jest we wsi Łazy, poza terenem zabudowanym, w odległości 3 km od Miasta Łuków. Jego powierzchnia wynosi: 27,32 ha, w tym 1,8725 ha zajmuje infrastruktura. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod przemysł i usługi. Formą zbycia terenu jest przetarg.

Od strony zachodniej teren przylega całą szerokością do drogi gminnej Nr 102771L Łazy - Jeziory, z nawierzchnią asfaltową o szerokości 5,5 m. Odległość od granicy terenu do drogi krajowej: 3 km, droga Nr 63 Siedlce – Łuków – Radzyń Podlaski.

W latach 2009 – 2011 Gmina w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 uzbroiła teren w następujące elementy infrastruktury:
- sieć wodociągową o łącznej długości 1866 m
- sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1593 m
- oświetlenie dróg – długość trasy wynosi 1265 m, długość kabla – 1415 m
- ogrodzenie terenu – ogrodzenie stalowe panelowe o łącznej długości 2300 m
- drogę wewnętrzną długości 849,18 m, szerokości jezdni 6 m o nawierzchni z kostki betonowej i utwardzonych poboczach
- kanalizację teletechniczną o długości 1166,5 m, 23 sztuki studni kablowych
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1768 m.

W granicach podstrefy jest dostępna energia elektryczna na poziomie 2000 kW (z możliwością zwiększenia). Sieć gazowa średniego ciśnienia zlokalizowana jest wzdłuż drogi gminnej Łazy-Jeziory.

Tereny sąsiadujące bezpośrednio z terenem Podstrefy stanowią grunty rolniczego użytkowania.

Teren jest częściowo zabudowany. Grunt piaszczysty występuje w klasie bonitacyjnej V i VI. Głębokość wód gruntowych wynosi ok. 1,2 m p.p.t. Nie występuje różnica poziomów terenu. Teren jest czysty ekologicznie.


Foto: UG Łuków

 


Foto: Robert Wysokiński

Punkt Obsługi Inwestora w Urzędzie Gminy Łuków:
Edyta Katarzyna Kuć
Inspektor d/s Promocji Gminy
ul. Świderska 12
21 – 400 Łuków
tel. + 48 025 798 24 39 w.139
tel./fax: + 48 025 798 24 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podstrefa Łuków na terenie Miasta Łuków

Podstrefa Łuków w Mieście Łuków przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz została ustanowiona w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 917). Pierwotnie teren Podstrefy obejmował trzy działki ewidencyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie o łącznej powierzchni 13,20 ha. W 2014 r. dokonano wydzielenia geodezyjnego działek pod infrastrukturę techniczną, w związku z czym teren obejmuje łączną powierzchnię 11,8092 ha. W chwili obecnej do sprzedaży przeznaczone są działki o następujących numerach: 1256/29 i 1256/26.

2020 mapa dzialki

Charakterystyka Podstrefy

Teren Podstrefy położony jest na obrzeżach Miasta Łuków, w terenie zabudowanym przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Odległość terenu od najbliższej autostrady (numer drogi A2) wynosi 136 km, zaś od najbliższej drogi krajowej o numerze 76 wynosi 0,35 km oraz od drogi krajowej nr 63 - 2,80 km. Teren (dz. nr 1258/3) przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Działki nr 1256/17 i nr 1256/19 oddalone są od drogi publicznej o 0,35 m, jednakże dostęp do nich jest możliwy drogą wewnętrzną, której właścicielem jest Skarb Państwa a władającym Miasto Łuków. W odległości 1,3 km od granic terenu znajduje się najbliższa linia kolejowa nr E 26 ze stacją kolejową Łuków Łapiguz, zaś w odległości 4,6 km znajduje się linia kolejowa E 2 ze stacją kolejową Łuków.

Teren inwestycyjny posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren Podstrefy Łuków przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV, która stanowić może podstawę zasilania w energię elektryczną terenu. Łączna moc, jaka jest możliwa do uzyskania z obecnych urządzeń wynosi 1 MW. W związku z przewidzianą docelowo budową rozdzielni napięcia 110/15kV można traktować iż będzie możliwa do osiągnięcia moc nawet 12 MW.

W ulicy Łapiguz oddalonej o 350 m od terenu zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia o średnicy rury 63 mm i przepustowości 200 m3/h stanowiący podstawę do wybudowania przyłączy gazowych.

W 2014 r. Miasto w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uzbroiło teren w następujące elementy infrastruktury:
- sieć wodociągową PE śr. Ø160 dł. 1034,5 m wraz z hydrantami nadziemnymi (9 szt.) i przyłączami PE śr. Ø90 (3 szt.) o łącznej dł. 30 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanał PCV śr. 315 o dł. 408 m oraz tłocznej, kanał PE śr. 110 o dł. 217 m wraz ze studniami rewizyjnymi na kanale graw. o śr. 1000 (11 szt.), studnią rewizyjną na kanale tłocznym o śr. 1000 (1 szt.) oraz jedną przepompownią ścieków,
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 527 m z przykanalikami dł. 124,5 m wraz ze studniami śr. 1000 (13 szt.), osadnikiem śr. 1800 (1 szt.), separatorem koalescencyjnym (1szt.),
- kablowe przyłącze energetyczne nn zasilające przepompownię ścieków sanitarnych (dł. 240 m) wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalacją uziemiającą,
- wewnętrzną drogę dojazdową o dł. 622,2 m i szerokości 7,0 m ze zjazdami i dwoma placami nawrotowymi o nawierzchni z kostki brukowej i nośności 100 kN na oś,
- oświetlenie wewnętrznej drogi dojazdowej – linia oświetleniowa dł. 638 m w tym 21 latarni oświetleniowych.

Centrum Obsługi Inwestora:
Urząd Miasta Łuków
ul. Browarna 65
21-400 Łuków
tel. + 48 25 798 30 05, +48 601 775 086
tel./fax + 48 25 798 27 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

logotypy projekt pl

Partnerzy

MIASTO ŁUKÓW

01-Łuków-herb v9

GMINA ŁUKÓW

Herb Gminy Łuków

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych ciekawostkach zapisz się do naszego newslettera.
 
koperta 

URZĄD MIASTA ŁUKÓW
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

 
koperta 

URZĄD GMINY ŁUKÓW
ul. Świderska 12
21-400 Łuków

Scroll to top